Úvod

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti


    Naším cieľom je kráčať s dobou a poskytovať Vám kvalitné výrobky a profesionálny servis. Veríme, že za každým úspechom sa skrýva poctivá práca.

    Hlavnými prednostami našej spoločnosti sú predovšetkým profesionalita a dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov v oboroch, ktoré patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti priemyslu dnešnej doby.

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Dodávka montáž a servis


• kompletné dodávky a montáž v oboru elektro


• slaboprúde rozvody a inštalácie zariadení

silnoprúde rozvody a inštalácie zariadení


• inštalácie priemyselných hál

• inštalácie rodinných domov

• inštalácie bytov


• dátové rozvody


• bleskozvody


REVÍZIE A MONTÁŽ PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení


Montáž

• plynových kotlov

• regulačných staníc plynu

- horákov

• meracej a regulačnej techniky 


Servis

• plynových kotlov

• regulačných staníc plynu

• meracej a regulačnej techniky


Detekcie úniku plynu a CO


Technická pomoc a poradenstvo v oblasti energetiky